W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Projekty uchwał na XLI Sesję - 8 września 2022 r.

Projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027,

2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022,

3)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,

4) zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu,

6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym,

7) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

8) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świecia, wysokości stawek opłat za postój oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,  

9) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Świecie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Świeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu w związku z inwestycją mieszkaniową w Świeciu przy ul. Bolesława Chrobrego, na działce geodezyjnej Nr 101/25,  

10) wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 375/2, położonej w Wielkim Konopacie, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK I na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,  

11)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu,

12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie,  

13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Witosa w Świeciu,  

14) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Sulnowa,

15) nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Świecia,

16) przekazania petycji w sprawie łabędzi z Małego Blankusza,

17) zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji,

18) zmiany uchwały Nr 93/19 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym,  

19) zmieniająca uchwałę nr 375/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  

20) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,

21) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 

Załączniki

1. WPF.pdf pdf, 3.6 MB
2. budżet.pdf pdf, 1.31 MB
13a. zał..jpg jpg, 1.17 MB

Powiadom znajomego