W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Statystyki oglądalności BIP od dnia 25.01.2021

Statystyki strony Władze Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierownictwo urzędu 4373
Burmistrz 3088
Zarządzenie nr 1118/22 444
Raport o stanie gminy Świecie za 2020 rok 294
Zarządzenie nr 826/21 214
Obwieszczenie BAGiGG.6733.2.15.2021 187
Zarządzenie nr 950/21 - konsultacje społeczne 187
Zarządzenie nr 1035/21 154
Zarządzenie nr 1116/22 149
Obwieszczenie ROŚiGK.6220.28.7.2021 143
Zarządzenie nr 1096/22 139
obwieszcenie o wydaniu decyzji znak: ROŚiGK.6220.3.9.2021 134
Raport o stanie gminy Świecie za 2021 rok. 133
Obwieszczenie Wojewody z dnia 29 czerwca 2021 r. 129
Zarządzenie nr 874/21 129
Obwieszczenie BAGiGG.6733.1.30.2021 125
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Urząd Marszałkowski 125
Zarządzenie nr 891/21 124
Zarządzenie nr 950/21 123
Obwieszczenie Wojewody z dnia 10 czerwca 2021 r. 118
Obwieszczenie BAGiGG.6733.1.33.2021 117
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o warunkach zabudowy na działce nr 516/2 położonej w Przechowie 117
Zarządzenie nr 878/21 117
Obwieszczenie BAGiGG.6733.1.27.2021 116
Zarządzenie nr 1048/21 116
Obwieszczenie 115
Obwieszczenie BAGiGG.6733.4.10.2021 112
Zarządzenie nr 1093/22 112
Zarządzenie nr 927/21 112
Zarządzenie nr 991/21 111
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie BAGiGG.6720.1.17.2020 z dnia 02.12.2021 r. 110
Zarządzenie nr 951/21 110
Zarządzenie nr 1008/21 109
Zarządzenie nr 877/21 108
Zarządzenie nr 931/21 108
Zarządzenie nr 954/21 108
zawiadomienie o wszczęciu postepowania znak: ŚG-v.7430.17.2021 108
Obwieszczenie BAGiGG.6733.3.2.2021 107
Zarządzenie nr 953/21 107
Zarządzenie nr 1113/22 106
Zarządzenie nr 881/21 105
Informacja z dnia 10 sierpnia 2021 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, dzierżawę, użyczenie i zbycie 104
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy BAGiGG.6730.6.19.2022 103
Zarządzenie nr 926/21 103
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego zmak: ROŚiGK.6220.16.24.2020 102
Zarządzenie nr 1038/21 102
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji znak: ROŚiGK.6220.3.8.2021 z dnia 15 września 2021 r. 97
Obwieszczenie BAGiGG.6733.3.0.2021 96
Zarządzenie nr 875/21 95
Obwieszczenie Wojewody kujawsko - Pommorskiego znak WIR.V.7820.19.2020.KS 94
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Portal mieszkańca 901
Skład Rady 795
Komisje Rady 371
Kluby Radnych 315
Projekty uchwał na XXXVII Sesję - 31 marca 2022 r. 293
Projekty Uchwał na XXXI Sesję - 30 czerwca 2021 r. 227
Projekty Uchwał na XXXII Sesję – 16 września 2021 r. 226
(5/2021) Interpelacja p. Woźniaka 210
129/08 206
Oświadczenia majątkowe radnych za 2021 r. 206
145/08 200
Uchwała nr 298/21 192
Plany pracy 2021 r. 191
155/20 183
Projekty uchwał na XXXV Sesję - 22 grudnia 2021 r. 178
Projekty uchwał na XXXIV Sesję - 2 grudnia 2021 r. 177
Projekty uchwał na XXXIII Sesję - 28 października 2021 r. 173
(3/2021) Zapytanie p. Piotrowskiego 171
Projekt protokołu XLI Sesji 165
Uchwała nr 258/21 158
Projekty uchwał na XXXVI Sesję - 10 lutego 2022 r. 153
Druk oświadczenia do pobrania 150
Plany pracy 2022 r. 146
Uchwała nr 333/22 142
Projekty uchwał na XLI Sesję - 8 września 2022 r. 140
165/20 139
Uchwała nr 321/22 137
Uchwała nr 254/21 136
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję - 14 kwietnia 2022 r. 134
Uchwała nr 261/21 134
Uchwała nr 287/21 131
310/18 130
Uchwała nr 252/21 130
Uchwała nr 246/21 129
Projekty uchwał na XXXIX Sesję – 26 maja 2022 r. 126
Uchwała nr 244/21 126
Uchwała nr 264/21 125
Uchwała nr 318/22 125
Uchwała nr 248/21 121
Uchwała nr 257/21 121
Uchwała nr 359/22 120
376/18 119
Uchwała nr 361/22 119
Uchwała nr 234/21 117
Uchwała nr 259/21 117
Projekty uchwał na XL Sesję – 29 czerwca 2022 r. 115
135/08 112
Uchwała nr 338/22 112
Uchwała nr 314/22 111
Uchwała nr 292/21 110
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 10412
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu 7008
Zamówienia publiczne 4488
2 stanowiska inspektora 4180
inspektor 2708
inspektor w ROŚ i GK 2691
inspektor 2568
podinspektor w FN 2249
inspektor w WPS 1983
Konta bankowe 1910
inspektor w GR i WZ (II) 1745
inspektor w OO i W 1460
podinspektor w BAGGG i PP 1082
Godziny pracy 941
inspektor w GR i WZ (I) 748
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok. 680
kierownik 553
Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych 535
Założenia do projektu budżetu gminy Świecie na 2022 r. 433
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu pisemnego ograniczonego 344
Plan postępowań 318
Korekty świadczeń majątkowych za 2020 rok. 316
Preambuła 296
Plan zamówień na 2022 r. 279
Druki oświadczeń majątkowych 276
1. Petycja - dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego 257
Kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2021 po korekcie 255
Plan Polowań zbiorowych KŁ Nr 254 "JENOT" 244
Zawiadomienie Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 261 "Orzeł 237
Arczyńska Magdalena - pierwsze oświadczenie majątkowe. 234
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Świeciu 210
Janiszewska Sabina - końcowe oświadczenie majątkowe 175
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Świeciu za rok 2020 174
Informacja Koła Łowieckiego nr 94 "CIS" 172
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI 167
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2022 147
Tom Monika - pierwsze oświadczenie majątkowe 140
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminnego w Świeciu przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2021 roku. 136
Kontrola zewnętrzna nr 4/2021 r. 101
Mazelewska Iwona - końcowe oświadczenie majątkowe 97
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu 87
Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Świeciu na 2022 rok. 86
Kontrola zewnętrzna nr 5/2021 r. 80
Kontrola zewnętrzna nr 3/2021 r. 79
Informacja o wydaniu decyzji WSPN.DT.7581.7.2021.MC w sprawie zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 73
19. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 71
22. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 59
Informacja o realizacji planu kontroli wewnętrznej za 2021 rok. 57
24. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 56
21. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 54
Statystyki strony Gmina Świecie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy 1779
Formularz wniosku do budżetu gminy Świecie 528
Związki i stowarzyszenia 511
Podatek od nieruchomości 466
2009 327
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2018-2027 314
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 285
PRAWO 257
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZY 246
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie 233
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Świecie na lata 2017-2023 197
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026 189
Strategia mieszkaniowa gminy Świecie na lata 2018-2028. 185
Plan Mobilności Miejskiej Miasta Świecia 180
Wzory ofert i sprawozdań 179
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. 176
WYKAZY I REJESTRY 176
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019 - 2021 174
Strategia rozwoju sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029. 152
Konkurs ofert nr 12/2022 144
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na lata 2020 – 2025 140
Podatek od środków transportowych. 137
Podatki w 2021 r. 126
UCHWAŁA NR 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022. 123
Wykonanie budżetu za 2019 rok. 123
Konkurs ofert Nr 5/2022 119
Zarządzenie nr 1030/21 Burmistrza Świecia w sprawie wsparcia seniorskich zespołów piłkarskich biorących udział w rozgrywkach IV ligi PZPN w II półroczu 2021 roku. 118
Uchwała nr 205/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021. 112
Zarządzenie nr 1035/21 Burmistrza Świecia z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. 107
Konkurs ofert Nr 9/2022 104
Podatek leśny 104
Budżet Gminy Świecie za rok 2001. 103
Konkurs ofert Nr 2/2022 101
Sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2020. 101
Podatek rolny 98
UCHWAŁA NR 254/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021. 98
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 95
Pomoc publiczna udzielona w 2020 roku 94
Zarządzenie nr 931/21 Burmistrza Świecia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021 93
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Burmistrza Świecia 92
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ... 92
Uchwała nr 234/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021. 92
Wykaz ulg, umorzeń... w 2020 roku. 90
Zarządzenie nr 965/21 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021 90
Budżet Gminy Świecie na 2011 r. 89
Sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2018. 89
Konkurs ofert Nr 7/2022 88
Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Świecie w 2022 roku 85
Budżet Gminy Świecie na 2006 rok 83
Konkurs ofert Nr 4/2022 83
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 6762
Statystyki strony Spółki Komunalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki ze 100% udziałem gminy Świecie 770
Spółki z udziałem gminy Świecie poniżej 50% 570