W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Statystyki oglądalności BIP od dnia 25.01.2021

Statystyki strony Władze Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierownictwo urzędu 4091
Burmistrz 1468
Zarządzenie nr 1118/22 422
Raport o stanie gminy Świecie za 2020 rok 227
Zarządzenie nr 950/21 - konsultacje społeczne 157
Obwieszczenie BAGiGG.6733.2.15.2021 150
Zarządzenie nr 1035/21 125
Obwieszczenie ROŚiGK.6220.28.7.2021 113
Zarządzenie nr 1096/22 106
Zarządzenie nr 874/21 105
Obwieszczenie BAGiGG.6733.1.30.2021 99
Obwieszczenie BAGiGG.6733.1.27.2021 96
Obwieszczenie Wojewody z dnia 29 czerwca 2021 r. 93
obwieszcenie o wydaniu decyzji znak: ROŚiGK.6220.3.9.2021 91
Obwieszczenie Wojewody z dnia 10 czerwca 2021 r. 91
Zarządzenie nr 891/21 91
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Urząd Marszałkowski 90
Zarządzenie nr 951/21 88
zawiadomienie o wszczęciu postepowania znak: ŚG-v.7430.17.2021 87
Obwieszczenie BAGiGG.6733.4.10.2021 86
Obwieszczenie 85
Obwieszczenie BAGiGG.6733.1.33.2021 84
Zarządzenie nr 1113/22 84
Zarządzenie nr 927/21 84
Zarządzenie nr 931/21 84
Zarządzenie nr 950/21 84
Zarządzenie nr 953/21 84
Zarządzenie nr 991/21 84
Zarządzenie nr 954/21 83
Zarządzenie nr 1008/21 82
Zarządzenie nr 881/21 82
Zarządzenie nr 926/21 82
Informacja z dnia 10 sierpnia 2021 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, dzierżawę, użyczenie i zbycie 81
Obwieszczenie BAGiGG.6733.3.2.2021 81
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o warunkach zabudowy na działce nr 516/2 położonej w Przechowie 81
Zarządzenie nr 1093/22 81
Zarządzenie nr 877/21 81
Zarządzenie nr 1048/21 80
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie BAGiGG.6720.1.17.2020 z dnia 02.12.2021 r. 79
Obwieszczenie Wojewody WIR.II.746.1.63.2020.JB 79
Zarządzenie nr 1038/21 79
Zarządzenie nr 878/21 77
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji znak: ROŚiGK.6220.3.8.2021 z dnia 15 września 2021 r. 76
Zarządzenie nr 875/21 76
Obwieszczenie Wojewody kujawsko - Pommorskiego znak WIR.V.7820.19.2020.KS 75
Zarządzenie nr 876/21 75
Zarządzenie nr 955/21 75
Zarządzenie nr 1039/21 74
Zarządzenie nr 888/21 73
Obwieszczenie BAGiGG.6733.3.0.2021 72
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Portal mieszkańca 590
Skład Rady 502
Komisje Rady 257
Projekty uchwał na XXXVII Sesję - 31 marca 2022 r. 252
Kluby Radnych 224
Projekty Uchwał na XXXI Sesję - 30 czerwca 2021 r. 199
Projekty Uchwał na XXXII Sesję – 16 września 2021 r. 195
Plany pracy 2021 r. 164
(5/2021) Interpelacja p. Woźniaka 160
Projekty uchwał na XXXIV Sesję - 2 grudnia 2021 r. 148
Projekty uchwał na XXXV Sesję - 22 grudnia 2021 r. 148
155/20 147
(3/2021) Zapytanie p. Piotrowskiego 140
Projekty uchwał na XXXIII Sesję - 28 października 2021 r. 139
Uchwała nr 258/21 130
Uchwała nr 298/21 130
Projekty uchwał na XXXVI Sesję - 10 lutego 2022 r. 125
Uchwała nr 254/21 116
165/20 114
129/08 112
Uchwała nr 246/21 107
Druk oświadczenia do pobrania 106
Uchwała nr 264/21 106
Uchwała nr 252/21 105
Uchwała nr 287/21 103
Uchwała nr 248/21 102
310/18 101
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję - 14 kwietnia 2022 r. 100
Projekt protokołu XXXVIII Sesji 99
Uchwała nr 234/21 99
Uchwała nr 244/21 97
Uchwała nr 261/21 92
Uchwała nr 257/21 88
Plany pracy 2022 r. 86
Uchwała nr 259/21 83
Uchwała nr 247/21 82
Uchwała nr 292/21 82
376/18 81
Uchwała nr 240/21 81
205/20 80
Uchwała nr 275/21 80
XXXI Sesja - 30 czerwca 2021 r. 80
135/08 79
Uchwała nr 239/21 78
Uchwała nr 318/22 77
Uchwała nr 238/21 76
Uchwała nr 250/21 76
(6/2021) Interpelacja p. Sarneckiego 74
XXXIII Sesja - 28 października 2021 r. 74
Uchwała nr 245/21 73
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 10154
Zamówienia publiczne 3612
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu 2955
inspektor w ROŚ i GK 2398
inspektor w WPS 1852
inspektor w GR i WZ (II) 1631
inspektor w OO i W 1239
podinspektor w BAGGG i PP 972
Konta bankowe 948
Godziny pracy 662
inspektor w GR i WZ (I) 661
Założenia do projektu budżetu gminy Świecie na 2022 r. 370
Plan postępowań 258
Korekty świadczeń majątkowych za 2020 rok. 233
Druki oświadczeń majątkowych 203
Plan Polowań zbiorowych KŁ Nr 254 "JENOT" 199
Kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2021 po korekcie 197
Preambuła 197
Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych 180
Plan zamówień na 2022 r. 179
1. Petycja - dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego 177
Zawiadomienie Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 261 "Orzeł 152
Informacja Koła Łowieckiego nr 94 "CIS" 138
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI 138
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Świeciu za rok 2020 132
Arczyńska Magdalena - pierwsze oświadczenie majątkowe. 119
Janiszewska Sabina - końcowe oświadczenie majątkowe 108
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu pisemnego ograniczonego 92
Kontrola zewnętrzna nr 4/2021 r. 78
Kontrola zewnętrzna nr 3/2021 r. 60
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminnego w Świeciu przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2021 roku. 58
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2022 58
Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Świeciu na 2022 rok. 54
19. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 49
Kontrola zewnętrzna nr 5/2021 r. 49
22. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 42
Informacja o realizacji planu kontroli wewnętrznej za 2021 rok. 36
21. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 35
24. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 35
20. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 28
23. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 r. 25
3. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2022 r. 23
1. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2022 r. 22
Kontrola zewnętrzna nr 2/2021 r. 19
2. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2022 r. 15
5. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2022 r. 11
6. Aktualizacja planu zamówień publicznych 5
Kozłowska Beata - końcowe oświadczenie majątkowe 4
Tom Monika - pierwsze oświadczenie majątkowe 3
Statystyki strony Gmina Świecie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy 1071
Związki i stowarzyszenia 365
Podatek od nieruchomości 272
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2018-2027 231
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 227
PRAWO 203
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZY 184
2009 182
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie 173
Formularz wniosku do budżetu gminy Świecie 163
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Świecie na lata 2017-2023 146
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026 140
Strategia mieszkaniowa gminy Świecie na lata 2018-2028. 139
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019 - 2021 138
Plan Mobilności Miejskiej Miasta Świecia 135
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. 134
Wzory ofert i sprawozdań 123
Strategia rozwoju sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029. 116
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na lata 2020 – 2025 113
WYKAZY I REJESTRY 113
Zarządzenie nr 1030/21 Burmistrza Świecia w sprawie wsparcia seniorskich zespołów piłkarskich biorących udział w rozgrywkach IV ligi PZPN w II półroczu 2021 roku. 101
Konkurs ofert Nr 5/2022 97
Uchwała nr 205/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021. 96
Podatek od środków transportowych. 93
Wykonanie budżetu za 2019 rok. 93
UCHWAŁA NR 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022. 90
Zarządzenie nr 1035/21 Burmistrza Świecia z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. 90
Podatki w 2021 r. 87
UCHWAŁA NR 254/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021. 85
Konkurs ofert Nr 2/2022 83
Konkurs ofert Nr 9/2022 83
Budżet Gminy Świecie za rok 2001. 78
Podatek leśny 78
Uchwała nr 234/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021. 77
Pomoc publiczna udzielona w 2020 roku 75
Zarządzenie nr 931/21 Burmistrza Świecia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021 74
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ... 73
Sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2020. 72
Zarządzenie nr 965/21 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021 71
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Burmistrza Świecia 68
Konkurs ofert Nr 7/2022 68
Zarządzenie nr 891/21 Burmistrza Świecia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021. 68
Wykaz ulg, umorzeń... w 2020 roku. 67
Podatek rolny 66
Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Świecie w 2022 roku 65
Konkurs ofert Nr 4/2022 65
Budżet Gminy Świecie na 2006 rok 64
Budżet Gminy Świecie na 2011 r. 63
Zarządzenie nr 701/20 Burmistrza Świecia z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. 63
Konkurs ofert Nr 1/2022 62
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 5026
Statystyki strony Spółki Komunalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki ze 100% udziałem gminy Świecie 523
Spółki z udziałem gminy Świecie poniżej 50% 412