W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

145/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 250/04 z dnia 25 listopada 2004 r dotyczącej zasad odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkoli i żłobków stanowiących własność komunalną Gminy Świecie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 105 ustawy z dnia 07 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej nr 250/04 regulującej zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku wprowadzić poniższe zmiany:
1)       w § 1, pkt 2 dotychczasowy zapis zastąpić treścią „ przedszkola – wysokość kosztów wyżywienia plus 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zaokrąglone do pełnych złotych”
2)      w § 1, pkt. 3 dotychczasowy zapis zastąpić treścią „ żłobki – wysokość kosztów wyżywienia plus 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę zaokrąglone do pełnych złotych”
3)      w § 1 wprowadza się dodatkowy pkt.4 w brzmieniu: „Za  wydłużony pobyt dziecka w przedszkolu wprowadza się dodatkową opłatę miesięczną w wysokości 50 zł.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2008 roku.
 
                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                            Rady Miejskiej  
                                                                                                              Jerzy Wójcik
 

Uzasadnienie


W związku z faktem, że rosną koszty utrzymania przedszkoli związane głównie ze zmianą poziomu wynagrodzeń maleje udział rodziców w ponoszonych przez Gminę kosztach. Dotychczasowa miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła 90 zł, a w żłobku 124 zł. Proponowana zmiana spowoduje wzrost tej opłaty na 113 zł w przedszkolu oraz na 135 zł w żłobku. Mimo wzrostu będzie to jedna z najniższych opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dla przykładu w Tucholi wynosi ona 120 zł , w Toruniu 125  zł, w Grudziądzu 107,36 zł ( stawka sprzed dwóch lat), w Chojnicach 157 zł, w Chełmnie 100 zł.
Na wniosek części rodziców w Przedszkolu nr 6 została utworzona jedna grupa o wydłużonym czasie pobytu w Przedszkolu do godz. 1730. Dodatkowa opłata w związku z tym, akceptowana przez rodziców w oświadczeniach złożonych w Przedszkolu, wyniesie 50 zł miesięcznie.

Powiadom znajomego