W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

129/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie.
 
§ 2. Obszar opracowania obejmuje gminę Świecie w granicach administracyjnych.
 
§ 3. Zakres opracowania winien być zgodny z ustaleniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz przepisami szczególnymi.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Realizacja przez gminę Świecie inwestycji celu publicznego oraz inwestycji inwestorów prywatnych wymagają przystąpienia do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Skutkiem tego jest konieczność opracowania zmian w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie.
Obecnie obowiązujące studium zostało przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/2000 z dnia 30 marca 2000 r.
Jednocześnie zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie obejmie liczne zmiany w przeznaczeniu terenów powstałe od 2000 roku na terenie gminy Świecie.
 

Powiadom znajomego