W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Podatek rolny

Podatek rolny

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski, pok. nr 11, tel. 52 33-32-349

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek rolny wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z drukiem DR-1. Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego, bądź zwolnień w podatkach.

Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z wymaganymi załącznikami IR-1. Formularz Informacja w sprawie podatku rolnego przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania - 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Jak złożyć informacje/deklaracje:

osobiście w pok. nr 11 - telefon 52 33-32-349, przesłać pocztą albo w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Świeciu. 

Opłaty:

Nie ma.

Podatek można wpłacać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świeciu 

Bank Millennium S.A. Oddział w Świeciu
22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Podstawa prawna:

Art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.) oraz

a) do dnia 31.12.2022 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 195/20 z 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.(Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6070),

b) od dnia 01.01.2023 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 400/22 z 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie. (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 6265) 

Dokumenty do pobrania:
1. Osoby fizyczne

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie w 2023 r.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie w 2022 r.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie w 2021 r.

Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Broszura informacyjna dla Informacji IR-1 i załączników ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń

2. Osoby prawne

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie w 2023 r.]

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie w 2022 r.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie w 2021 r.

Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Broszura informacyjna do deklaracji DR-1 i załączników ZDR-1 i ZDR-2

PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń

Załączniki

Powiadom znajomego