W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady z lat 2002 - 2007 dostępne są w starszej wersji BIP-u

przejdź >>>

uchwała nr: 331/22
uchwała nr 331/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/14, 5/16, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24 i 5/25 położonych w Morsku
uchwała nr: 330/22
uchwała nr 330/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
uchwała nr: 329/22
uchwała nr 329/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
uchwała nr: 328/22
uchwała nr 328/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
uchwała nr: 327/22
uchwała nr 327/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 - 2025 dla gminy Świecie.
uchwała nr: 326/22
uchwała nr 326/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia”.
uchwała nr: 325/22
uchwała nr 325/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie”.
uchwała nr: 324/22
uchwała nr 324/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2022 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2009
uchwała nr: 323/22
uchwała nr 323/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
uchwała nr: 322/22
uchwała nr 322/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2022 rok.
uchwała nr: 321/22
uchwała nr 321/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wniosku o sprawdzenie rozliczeń Klubu szachowego „Gambit” Świecie
uchwała nr: 320/22
uchwała nr 320/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez gminę Świecie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 781
uchwała nr: 319/22
uchwała nr 319/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Świeciu.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 780
uchwała nr: 318/22
uchwała nr 318/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 132/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu oraz nadania mu statutu.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 779
uchwała nr: 317/22
uchwała nr 317/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2022 - 2024”.
uchwała nr: 316/22
uchwała nr 316/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 778
uchwała nr: 315/22
uchwała nr 315/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
uchwała nr: 314/22
uchwała nr 314/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.
uchwała nr: 313/22
uchwała nr 313/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.
uchwała nr: 312/22
uchwała nr 312/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027.
uchwała nr: 311/22
uchwała nr 311/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2022 rok.
uchwała nr: 310/22
uchwała nr 310/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
uchwała nr: 309/22
uchwała nr 309/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
uchwała nr: 308/21
uchwała nr 308/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej.
uchwała nr: 307/21
uchwała nr 307/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych gminy Świecie miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7102