W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady z lat 2002 - 2007 dostępne są w starszej wersji BIP-u

przejdź >>>

uchwała nr: 356/22
uchwała nr 356/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3676
uchwała nr: 355/22
uchwała nr 355/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego
uchwała nr: 354/22
uchwała nr 354/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 20 -30 kwietnia 2022 roku.
uchwała nr: 353/22
uchwała nr 353/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie użytków ekologicznych, położonych na terenie gminy Świecie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3675
uchwała nr: 352/22
uchwała nr 352/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 - 2025 dla gminy Świecie.
uchwała nr: 351/22
uchwała nr 351/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.
uchwała nr: 350/22
uchwała nr 350/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027.
uchwała nr: 349/22
uchwała nr 349/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.
uchwała nr: 348/22
uchwała nr 348/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2021, sprawozdania finansowego za rok 2021, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
uchwała nr: 347/22
uchwała nr 347/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania.
uchwała nr: 346/22
uchwała nr 346/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego
uchwała nr: 345/22
uchwała nr 345/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Gminy Świecie oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z placów targowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3043
uchwała nr: 344/22
uchwała nr 344/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2970
uchwała nr: 343/22
uchwała nr 343/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu.
uchwała nr: 342/22
uchwała nr 342/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
uchwała nr: 341/22
uchwała nr 341/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Świecie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2270
uchwała nr: 340/22
uchwała nr 340/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
uchwała nr: 339/22
uchwała nr 339/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.
uchwała nr: 338/22
uchwała nr 338/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.
uchwała nr: 337/22
uchwała nr 337/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027.
uchwała nr: 336/22
uchwała nr 336/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
uchwała nr: 335/22
uchwała nr 335/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Świecie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2007
uchwała nr: 334/22
uchwała nr 334/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2008
uchwała nr: 333/22
uchwała nr 333/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie
uchwała nr: 332/22
uchwała nr 332/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 4510 położonej w Świeciu.