W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Kadencja 2018-2023

XML

Projekty uchwał na LX Sesję - 30 kwietnia 2024 r.

Projekty uchwał w sprawie:  1)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla Gminy Świecie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży, 2)      udzielenia dotacji Parafii św. Andrzeja Boboli w Świeciu na realizację zadania pn. „Prace restauratorskie i roboty...

Projekty uchwał na LIX Sesję - 28 marca 2024 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 4 -5  marca 2024 roku 2) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , 3) przystąpienia do...

Projekty uchwał na LVIII Sesję - 29 lutego 2024 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023 3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego 4) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję...

Projekty uchwał na LVI Sesję - 19 grudnia 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2024 rok 2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028 3) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028 5) zmiany budżetu gminy Świecie na...

Projekty uchwał na LV Sesję - 30 listopada 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich 3) wyboru przewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich 4) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Świecie do...

Projekty uchwał na LIV Sesję - 26 października 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028, 2)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023, 3) wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Świecie do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych których dane są przekazywane do...

Projekty uchwał na LIII Sesję - 28 września 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu, 2) likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, 3) zmieniająca uchwałę Nr 114/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z...

Projekty uchwał na LII Sesję - 31 sierpnia 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028, 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023, 3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2023 rok, 4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres...

Projekty uchwał na LI Sesję - 29 czerwca 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028, 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023, 3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego, 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., Miejsko-Gminnej...

Projekty uchwał na L Sesję - 25 maja 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania, 2) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2022, sprawozdania finansowego za rok 2022, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w...

Projekty uchwał na XLIX Sesję - 27 kwietnia 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023 3) nadania nazwy rondu położonemu w Świeciu 4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Mostowej na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym 5) wyrażenia...

Projekty uchwał na XLVIII Sesję - 30 marca 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2023 roku, 2) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie, 3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych między ulicami...

Projekty uchwał na XLVII Sesję - 2 marca 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028, 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023, 3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 4) wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.

Projekty uchwał na XLVI Sesję - 26 stycznia 2023 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Świecie w roku szkolnym 2022/2023, 2) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 29 -30  listopada 2022 roku, 3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania...

Projekty uchwał na XLV Sesję - 29 grudnia 2022 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2023 rok, 2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028, 3) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023, 4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu...

Projekty uchwał na XLIV Sesję - 24 listopada 2022 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2023 rok, 2) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie, 3) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, 4) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 5)...

Projekty uchwał na XLIII Sesję - 27 października 2022 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027, 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022, 3) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,...

Projekty uchwał na XLI Sesję - 8 września 2022 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027, 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022, 3)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym, 4) zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki...