W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

2009

Głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy jest głosowaniem imiennym. Za przyjęciem projektu uchwały zaproponowanej przez Burmistrza głosowały dwa kluby: Obywatelskie Porozumienie Samorządowe i Nasze Świecie oraz Janusz Rogala i Piotr Grajewski z Platformy Obywatelskiej. Wstrzymali się od głosu Paweł Knapik i Waldemar Wysocki z PO oraz Gabriela Chmiel i Bogdan Tarach – radni niezależni, przeciw głosował Leszek Piotrowski z PO.
 
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok wynosi 90.821.907,- zł. W stosunku do planu na 2008 rok, dochody wzrosną o kwotę 11.450.331,- zł, to jest o prawie 13 %. W planie dochodów uwzględnia się środki na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacje inwestycyjne z Budżetu Państwa w wysokości 6.925.000,- zł oraz środki na finansowanie projektów miękkich realizowanych przez Klub Integracji Społecznej w wysokości 475.507,-zł, które są realne do uzyskania w postępowaniach konkursowych.
 
Struktura dochodów na 2009 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco :
- dochody z podatków i opłat lokalnych - 26.201.000,-zł, co stanowi 28,9% planu dochodów
- udziały w podatkach dochodowych - 22.000.000,-zł, co stanowi 24,2% planu dochodów
- subwencja ogólna - 17.728.687,-zł, co stanowi 19,5% planu dochodów
- dotacje celowe na zadania zlecone - 11.162.513,-zł, co stanowi 12,3% planu dochodów
- pozostałe dotacje - 9.099.707,-zł, co stanowi 10,0% planu dochodów
w tym rozwojowe -  6.040.507,-zł,
w tym inwestycyjne - 6.925.000,-zł,
- dochody z majątku gminy - 2.090.000,-zł, co stanowi 2,3% planu dochodów                                                  
- pozostałe dochody - 2.540.000,-zł, co stanowi 2,8% planu dochodów
Dochody razem: 90.821.907,-zł, costanowi 100% planu dochodów
 
Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 95.821.907,- zł, w tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą 73.291.907,- zł, to jest 76% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 22.530.000,-zł to jest 24% planu wydatków. Deficyt budżetowy wynosi 5 milionów złotych i w większości pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej w wysokości 3 milionów złotych, wypracowanej w 2008 roku. Jak co roku głównymi wydatkami naszej Gminy będą zadania oświatowe i pomoc społeczna, które pochłoną łącznie ponad 50% naszego budżetu.
 
Struktura wydatków na poszczególne grupy planowanych zadań do realizacji w 2009 roku przez Gminę przedstawia się następująco:
- oświata, edukacja i wychowanie - 32.197.600,-zł, co stanowi 33,6% wydatków
- pomoc społeczna - 18.968.034,-zł, co stanowi 19,8% wydatków
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14.688.000.- zł, co stanowi 15,3% wydatków
- transport i łączność - 7.572.200,- zł, co stanowi 7,9% wydatków
- administracja publiczna - 5.630.313,- zł, co stanowi 5,9% wydatków
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 3.931.200,- zł, co stanowi 4,1% wydatków
- gospodarka mieszkaniowa - 3.870.000,- zł, co stanowi 4,0% wydatków
- kultura i sztuka - 3.677.650,- zł, co stanowi 3,8% wydatków
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.499.700,- zł, co stanowi 1,6% wydatków
- obsługa długu publicznego - 1.300.000,- zł, co stanowi 1,4% wydatków
- ochrona zdrowia - 746.810,- zł, co stanowi 0,8% wydatków
- rolnictwo - 763.000,- zł, co stanowi 0,8% wydatków
- pozostałe wydatki (różne rozliczenia, pobór podatków, działalność usługowa) - 977.400,- zł, co stanowi 1,0% wydatków.
Dochody razem: 90.821.907,-zł, costanowi 100% planu dochodów
 
Wśród wydatków majątkowych (inwestycyjnych) [zobacz wykaz] przyjętych do realizacji w 2009 roku najważniejszymi i najdroższymi będą:
 
- Realizacja, przyjętego podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej, Lokalnego Programu Rewitalizacji, kosztowała nas będzie w przyszłym roku ponad 5 milionów złotych. Na II etap rewitalizacji obszaru po jednostce wojskowej wydamy 2.900.000. Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na Dużym i Małym Rynku i ich otoczeniu w przyszłym roku pochłonie 1.418.000, zaś odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko – 700.000 zł.
 
- Inne ważne wydatki majątkowe na inwestycje w strefę użyteczności publicznej:
- budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych – 4.620.000
- budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – 2.500.000
- budowa budynku socjalnego w Grucznie – 1.000.000
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych Vistula Park II w Sulnowie – 1.000.000
- dokapitalizowanie ZWiK-u Sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 900.000
- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy SP w Terespolu – 700.000 zł
- adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 600.000 zł
 
W rozwój turystyki i rekreacji zainwestujemy ponad 3 miliony złotych. Z tego:
- budowa boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wyniesie 1.600.000 zł
- zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego na Wdzie kosztować będzie 550.000 zł
- modernizacja amfiteatru pochłonie 650.000 zł
- budowa ścieżek rowerowych kosztować będzie 500.000 zł
 
Wykupy gruntów pod gminne inwestycje pochłoną 800 tysięcy złotych, zaś uzbrojenie osiedli mieszkaniowych (800-lecia, Paderewskiego, przy ulicy Sportowej, Marianki IV, i w Grucznie) zamknie się kwotą 1.900.000 złotych.
 
Ponadto Radni przyjęli odrębną uchwałą wykaz wydatków [zobacz], które nie wygasają z upływem bieżącego roku budżetowego. Wydatki te zostały zaplanowane na zadania do zrealizowania w roku 2008, ale z różnych przyczyn, np. problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, brakiem uzgodnień, kłopotami z wyborem technologii, problemem z wykupem gruntów lub przypadkami losowymi, nie zostały w pełni zrealizowane. Środki te w łącznej wysokości 5.940.689 zł będą zabezpieczeniem dla zakończenia zadań w 2009 roku. Na największe projekty przyjęte zostały bezpieczne terminy realizacji, które nie zostały przekroczone. Najpoważniejszymi zadaniami, jakie zakończone zostaną w przyszłym roku będą:
- budowa dróg, parkingów i opracowanie projektów drogowych, w tym: budowa alei Jana Pawła II i budowa chodnika od Polo Marketu do ulicy Krausego (2.965.036 zł), które zakończą się w sierpniu 2009 r.
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie i Bukowiec (505.248 zł), które zakończy się z końcem przyszłego roku
- budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem wód deszczowych od ulicy Różanej do rzeki Wdy (451.828 zł), której termin realizacji to 31.08.2009 r.
- umocnienie skarpy przy ulicy Kasztanowej (336.615 zł) wykonane zostanie do 30.06.2009 roku.
 
Katarzyna Kustosz-Burnac, Rzecznik Prasowy UM Świecie
 
 

Powiadom znajomego