W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady z lat 2002 - 2007 dostępne są w starszej wersji BIP-u

przejdź >>>

uchwała nr: 298/10
uchwała nr 298/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Mieście Świeciu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 297/10
uchwała nr 297/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pruszcz dotyczącego włączenia do obwodów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II nr 4 w Grucznie miejscowości położonych na terenie Gminy Pruszcz .
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 296/10
uchwała nr 296/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 295/10
uchwała nr 295/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu i Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu w partnerstwie projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” złożonego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z oraz ustalenie zasad partnerstwa przy realizacji projektu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 294/10
uchwała nr 294/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 293/10
uchwała nr 293/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 292/10
uchwała nr 292/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie na lata 2010 – 2019.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 291/10
uchwała nr 291/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których Gmina Świecie jest organem prowadzącym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 290/10
uchwała nr 290/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których Gmina Świecie jest organem prowadzącym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 289/10
uchwała nr 289/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyznania w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 288/10
uchwała nr 288/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2010 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 287/10
uchwała nr 287/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia “Planu odnowy miejscowości Sulnówko”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 286/10
uchwała nr 286/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 285/10
uchwała nr 285/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Cisowej w Sulnowie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 284/10
uchwała nr 284/10
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świecie.
status uchwały obowiązująca