W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady z lat 2002 - 2007 dostępne są w starszej wersji BIP-u

przejdź >>>

uchwała nr: 247/09
uchwała nr 247/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świecie środków stanowiących fundusz sołecki.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 246/09
uchwała nr 246/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Sołectwa Czaple.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 245/09
uchwała nr 245/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Sołectwa Głogówko Królewskie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 244/09
uchwała nr 244/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych w Gminie Świecie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 243/09
uchwała nr 243/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo, Gmina Świecie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 242/09
uchwała nr 242/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie” i aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 241/09
uchwała nr 241/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu Gminy Świecie na 2009r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 240/09
uchwała nr 240/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok dla Gminy Świecie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 239/09
uchwała nr 239/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Świeciu przy ul. Klasztornej 13A dla Casino Gold Sp. z o.o. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 15.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 238/09
uchwała nr 238/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zgłoszenia do dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego projektu pn. „e – Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa – 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie – 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 237/09
uchwała nr 237/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie nadania statutu Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 230/09
uchwała nr 230/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 236/09
uchwała nr 236/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 r. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 235/09
uchwała nr 235/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 r. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 234/09
uchwała nr 234/09
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu.
status uchwały obowiązująca