W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady z lat 2002 - 2007 dostępne są w starszej wersji BIP-u

przejdź >>>

uchwała nr: 469/23
uchwała nr 469/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Świecie.
uchwała nr: 468/23
uchwała nr 468/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Sulnówku na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
uchwała nr: 467/23
uchwała nr 467/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Jodłowej oraz pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a ul. Chełmińską w Grucznie
uchwała nr: 466/23
uchwała nr 466/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Świecie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4575
uchwała nr: 465/23
uchwała nr 465/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia przez Gminę Świecie do realizacji w 2023 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Świecie
uchwała nr: 464/23
uchwała nr 464/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
uchwała nr: 463/23
uchwała nr 463/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników.
uchwała nr: 462/23
uchwała nr 462/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4574
uchwała nr: 461/23
uchwała nr 461/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4573
uchwała nr: 460/23
uchwała nr 460/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4572
uchwała nr: 459/23
uchwała nr 459/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu
uchwała nr: 458/23
uchwała nr 458/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.
uchwała nr: 457/23
uchwała nr 457/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.
uchwała nr: 456/23
uchwała nr 456/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028.
uchwała nr: 455/23
uchwała nr 455/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.