W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady z lat 2002 - 2007 dostępne są w starszej wersji BIP-u

przejdź >>>

uchwała nr: 341/22
uchwała nr 341/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Świecie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2270
uchwała nr: 340/22
uchwała nr 340/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
uchwała nr: 339/22
uchwała nr 339/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.
uchwała nr: 338/22
uchwała nr 338/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.
uchwała nr: 337/22
uchwała nr 337/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027.
uchwała nr: 336/22
uchwała nr 336/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
uchwała nr: 335/22
uchwała nr 335/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Świecie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2007
uchwała nr: 334/22
uchwała nr 334/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2008
uchwała nr: 333/22
uchwała nr 333/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie
uchwała nr: 332/22
uchwała nr 332/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 4510 położonej w Świeciu.
uchwała nr: 331/22
uchwała nr 331/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/14, 5/16, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24 i 5/25 położonych w Morsku
uchwała nr: 330/22
uchwała nr 330/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
uchwała nr: 329/22
uchwała nr 329/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
uchwała nr: 328/22
uchwała nr 328/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
uchwała nr: 327/22
uchwała nr 327/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 - 2025 dla gminy Świecie.
uchwała nr: 326/22
uchwała nr 326/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia”.
uchwała nr: 325/22
uchwała nr 325/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie”.
uchwała nr: 324/22
uchwała nr 324/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2022 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2009
uchwała nr: 323/22
uchwała nr 323/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
uchwała nr: 322/22
uchwała nr 322/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2022 rok.