W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

191/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )[1] w związku z § 49, pkt 1, lit „c’ Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

        § 1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w zakresie promocji Gminy Świecie.
 
        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
        § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

    

 Uzasadnienie  


Zgodnie z planem pracy w dniach od 6 października 2008 r. do 30 października 2008 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową Wydziału Gospodarki, Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej w zakresie promocji Gminy Świecie.

[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055  i  Nr  181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

Załącznik

Załączniki

Załącznik pdf, 278 kB

Powiadom znajomego