2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 3/02

Zarządzenie Nr 3/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 98a

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591ze zmianami ) oraz zgodnie z uchwałą nr 215/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2000r. określającej warunki i zasady udzielania pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji dla celów bytowych i grzewczych budynków.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić dotacji w wysokości 1.500,- zł za wykonanie ogrzewania gazem budynku handlowego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 98a.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 marca 2004, 12:40:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1879