W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świecia, który ma swoją siedzibę na ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat@swiecie.eu
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Bogdana Głowacza, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 601 992 970 lub mailowo: partnersystem.iod@gmail.com
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,
c) art. 6 ust.1 lit. f RODO, w celu prawidłowej realizacji postanowień umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
d) w innych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest świadomie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania  na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu  i na rzecz administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przez okresy określone w przepisach  archiwizacyjnych.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania,  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. Jeżeli dane są przetwarzane na zasadzie wyrażonej zgody, macie Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie przetwarzanie.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że zostały naruszone przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Powiadom znajomego