2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 31/02

Zarządzenie Nr 31 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 187/6 położonej w Świeciu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Żwirki i Wigury.

Na podstawie art.30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciy jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż części działki nr 187/6 położonej w Świeciu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Żwirki i Wigury na wniosek Pani Katarzyny Bernackiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691