2003

2003

Zarządzenie Nr 75/03

Zarządzenie Nr 75 / 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie nadania regulaminu Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ,, Gniazdo'' w Świeciu  [...]

Zarządzenie Nr 74/03

Zarządzenie Nr 74 / 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oraz ogłoszenia przetargu na najem części budynku położonego w [...]

Zarządzenie Nr 73/03

Zarządzenie Nr 73 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Roberta Zakrzewskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. [...]

Zarządzenie Nr 72/03

Zarządzenie Nr 72 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p.Leszka i Krystyny Krzemnieckich. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 71/03

Zarządzenie Nr  71 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie wystąpienia do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o użyczenie na rzecz Gminy Świecie działek nr 18/1 i nr 18/2 położonych [...]

Zarządzenie Nr 70/03

Zarządzenie Nr 70 / 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod działalność [...]

Zarządzenie Nr 69/03

Zarządzenie Nr 69 /03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie odmowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 8/3 najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 68/03

Zarządzenie Nr  68 / 03B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  27 stycznia 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup aeratora oraz pompy głębinowej przeznaczonych do modernizacji SUW w Terespolu .Na [...]

Zarządzenie Nr 67/03

Zarządzenie Nr 67 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 23 stycznia 2003r w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania budynku handlowego położonego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 135 B. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 66/03

Zarządzenie Nr 66 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 23 stycznia 2003r w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania budynku handlowego położonego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 135 Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 65

Zarządzenie Nr  65 / 03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2003r w sprawie wszczęcia procedury udzielenia  zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  lokalnego  na wykonanie [...]

Zarządzenie Nr 64/03

Zarządzenie Nr 64/03B u r m i s t r z a      Ś w i e c i az dnia 13 stycznia 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 63/03

Zarządzenie Nr 63/02 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu adaptacji istniejących  budynków Nr 5, Nr 8, Nr 9 po byłej [...]

Zarządzenie Nr 62/03

Zarządzenie Nr  62 / 03 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003 r w sprawie skoordynowania rozkładu jazdy firmy Usługi Transportowe Ciężarowo - Osobowe Maciej Skorupka Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 61/03

Zarządzenie Nr  61 / 03 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003 r w sprawie skoordynowania rozkładu jazdy firmy Usługi Transportowe "ES - BUS" Eichler Sebastian Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 60/03

Zarządzenie  Nr 60 /03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na [...]

Zarządzenie Nr 59/03

Zarządzenie Nr  59 /03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy [...]

Zarządzenie Nr 58/03

Zarządzenie Nr 58 /03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Sportowej przeznaczony pod uprawy rolne Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 57/03

Zarządzenie Nr 57 / 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  13 stycznia 2003r. w sprawie rozłożenia na raty miesiączne 6 raty  z tyt. kupna lokalu mieszkalnego położonoego w Świeciu przy ul.Sądowej 1/14 Na [...]

Zarządzenie Nr 56/03

Zarządzenie Nr 56 / 03  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży udziałów stanowiących własność Gminy w nieruchomości położonej w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 55/03

Zarządzenie Nr 55 / 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 451/16 położonej w Świeciu przy ulicy Kusocińskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 54/03

Zarządzenie Nr  54 / 03 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 13 stycznia 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu dwustopniowego dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługi menadżera projektu dla realizacji [...]

Zarządzenie Nr 53/03

Zarządzenie Nr 53/03B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  6 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 52/03

Zarządzenie Nr 52/03B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 6 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003. Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada [...]

metryczka