XIII Sesja – 30 października 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie:

1)  ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodkach wsparcia pobierz (1807kB) pdf

2)  przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 17 - 27  września 2019 roku pobierz (605kB) pdf

3)  odmowy uwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej z obowiązku uiszczania opłat za zajęcie prasa drogowego lub obniżającej opłaty pobierz (645kB) pdf

4)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie pobierz (219kB) pdf

5)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych  na obszarze Vistula  Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym pobierz (233kB) pdf

6)  wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie położonej w Grucznie pobierz (375kB) pdf

7)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie pobierz (4344kB) pdf Załącznik nr 1 w 10-ciu arkuszach: 1 pobierz (1553kB) pdf 2 pobierz (2133kB) pdf 3 pobierz (4034kB) pdf 4 pobierz (379kB) pdf 5 pobierz (897kB) pdf 6 pobierz (324kB) pdf 7 pobierz (542kB) pdf 8 pobierz (423kB) pdf 9 pobierz (367kB) pdf 10 pobierz (273kB) pdf

8)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko pobierz (2734kB) pdf załącznik nr 1 pobierz (4417kB) pdf

9)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu pobierz (8058kB) pdf załącznik nr 1 pobierz (2650kB) pdf

10)   zasad przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania pobierz (273kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 października 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (22 października 2019, 15:17:31)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (30 października 2019, 08:43:23)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338