kadencja 2014-2018

kadencja 2014-2018

XLVIII Sesja – 25 października 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :1)  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości     stanowiącej własność gminy Świecie 2)  przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję [...]

XLVII Sesja – 28 września 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025  2)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018  3)  przyznania w roku 2018 dotacji na prace [...]

XLVI Sesja – 30 sierpnia 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1.  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie      za I półrocze 2018 r.,Uchwała 2.  utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia [...]

XLV Sesja – 19 lipca 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-20252) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 20183) przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy [...]

XLIV Sesja – 28 czerwca 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1.   zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2017,       sprawozdania finansowego za rok 2017, zatwierdzenia stopnia zaawansowania [...]

XLIII Sesja – 24 maja 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Miejsko - Gminnej      Przychodni w Świeciu 2.  przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną [...]

XLII Sesja – 26 kwietnia 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1.  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018  2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025 3.  zmieniająca uchwałę Nr 71/90 Rady Miejskiej w Świeciu w [...]

XLI Sesja - 29 marca 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1.  podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze2.  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania      bezdomności zwierząt   3.  [...]

XL Sesja – 01 marca 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018   2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025   3)  przyjęcia planów pracy stałych [...]

XXXIX Sesja – 01 lutego 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2018 rok 2)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między     jednostkami [...]

XXXVIII Sesja – 28 grudnia 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018,  2)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy     Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025     [...]

XXXVII Sesja – 30 listopada 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2017 2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2017–2025 3)  wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień [...]

XXXVI Sesja – 26 października 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025   2)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     [...]

XXXV Sesja – 28 września 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :1)  zmieniająca uchwałę Nr 212/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2017 r.      w sprawie  przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie,      [...]

XXXIV Sesja – 31 sierpnia 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2017   2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2017-2025   3)  zaliczenia dróg do kategorii [...]

XXXIII Sesja – 06 lipca 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czapelki [...]

XXXII Sesja – 29 czerwca 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2016,      sprawozdania finansowego za rok 2016, zatwierdzenia stopnia zaawansowania     [...]

XXXI Sesja – 01 czerwca 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1) zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2017   2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2017-2025   3) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w [...]

XXX Sesja – 27 kwietnia 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Miejsko - Gminnej      Przychodni w Świeciu   2)  zmieniająca uchwałę Nr 209/17 Rady Miejskiej w Świeciu w [...]

XXIX Sesja – 30 marca 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Świeciu2)  o wyborze przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Świeciu 3)  przyjęcia programu „Świecka [...]

XXVIII Sesja – 23 lutego 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu      na 2017 rok   2)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2017   3)  zmiany [...]

XXVII Sesja – 26 stycznia 2017 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)   ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu       na 2017 rok   2)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy [...]

XXVI Sesja – 29 grudnia 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Świecie do projektu dotyczącego rozwoju    terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu   2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie [...]

XXV Sesja – 01 grudnia 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia      podatku rolnego na obszarze gminy Świecie   2)  udzielenia pomocy finansowej [...]

XXIV Sesja – 27 października 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016   2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2016-20253)  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa [...]

XXIII Sesja - 29 września r.

Projekty Uchwał w sprawie: 1) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania, niż określone     w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i [...]

XXII Sesja – 1 września 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1)  informacji Burmistrza o realizacji budżetu gminy Świecie za I półrocze 2016 roku       Uchwała 2)  zmiany budżetu gminy Świecie na 2016 rok 3)  zmiany [...]

XXI Sesja – 30 czerwca 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie: 1.  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2015     sprawozdania finansowego za rok 2015, zatwierdzenie stopnia zaawansowania [...]

XX Sesja – 2 czerwca 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1. zmiany budżetu gminy Świecie na 2016 rok   2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie     na lata 2016–2025   3. udzielenia pomocy finansowej [...]

XIX sesja – 28 kwietnia 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie: 1.  zmiany budżetu gminy Świecie na 2016 rok  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie    na lata 2016–2025 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Miejskiej [...]

XVIII sesja – 14 kwietnia 2016 r.

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie. , [...]

XVII sesja - 31 marca 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie: 1.  zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej      udzielanej Gminnej Spółce Wodnej z budżetu gminy Świecie   2.  udzielenia pomocy finansowej [...]

XVI sesja - 25 lutego 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie: 1. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2016 rok ,2. nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 3. przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, [...]

XV Sesja – 28 stycznia 2016 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1.      ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2016 rok   2.      powołania radnej p. Anny Chabowskiej w skład Komisji Rodziny, [...]

XIV Sesja – 29 grudnia 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1.      powierzenia Burmistrzowi Świecia uprawnienia do ustalania cen i opłat          za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności [...]

XIII Sesja – 26 listopada 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1.  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015   2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025   3.  wysokości stawek podatku od [...]

XII Sesja – 29 października 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata      2015 – 2025, Uchwała i Zał. nr 1  2)  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – [...]

XI Sesja – 24 września 2015 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1)      zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015 2)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej          na lata 2015 [...]

X Sesja – 27 sierpnia 2015 r.

Projekty uchwał w sprawie:      Informacja Burmistrza o realizacji budżetu gminy Świecie za I półrocze 2015 roku      Uchwała   1)  zmieniająca uchwałę Nr 42/15 Rady Miejskiej w [...]

IX Sesja - 25 czerwca 2015 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2014, sprawozdania finansowego za rok 2014, zatwierdzenie stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 [...]

VIII Sesja – 28 maja 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1)   zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie       na temat budżetu gminy Świecie w 2016 roku 2)   zmiany budżetu [...]

VII Sesja – 30 kwietnia 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu      2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.  Miejsko - [...]

VI Sesja – 26 marca 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015 2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 3)  utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów [...]

V Sesja – 26 lutego 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie :  1)  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Świecie”  2)  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania [...]

IV Sesja - 29 stycznia 2015 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2015 rok 2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Świecie środków stanowiących fundusz     sołecki 3) zasad zwiększania [...]

III Sesja - 18 grudnia 2014 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2014 3) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Dodatkowy projekt uchwały (w dniu Sesji)  8) zmieniająca uchwałę Nr 3/14 Rady [...]

II Sesja - 4 grudnia 2014 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) powołania Komisji Rewizyjnej, 2) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 3) powołania Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich, 4) wyboru przewodniczącego Komisji Prawa Porządku [...]

metryczka