Obwieszczenie o zmianie zagospodarowania przestrzennego Czapelek.

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                         Świecie, dn. 15.12.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.6721.4.2.2011 


OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 328/10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek oraz uchwały Nr 89/11 z dnia  1 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 lipca 2010 r. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 13 stycznia 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
  
                                                                                 BURMISTRZ ŚWIECIA
                                                                                    Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (16 grudnia 2011)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (16 grudnia 2011, 08:36:05)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (16 grudnia 2011, 08:45:53)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1310