Obwieszczenie Burmistrza Świecia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świecie

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały nr 129/08 z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 2 marca 2009 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 
                                                                                 Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA


                                                                                         Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (26 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (29 stycznia 2009, 09:21:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2985