Zarządzenie Nr 843/04

Zarządzenie Nr 843/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Pana Andrzeja Nadolnego stanowiącego część działki nr 23/5.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r.w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Pana Andrzeja Nadolnego na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie część działki nr 23/5 o pow. ok. 50 m2, położonej w Świeciu przeznaczonej na poszerzenie ulicy Stromej.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 16,00 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 14:23:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1049