Zarządzenie Nr 778/04

Zarządzenie Nr 778/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 1 października 2004r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

  • na wpisowe za udział w Plenerze Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych Kaszub i Kociewia przedstawiciela Gminy – Bożeny Monowskiej – w kwocie 80,- zł;

  • nagrody za wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa:

- Sartowice – 500,- zł

- Wiąg – 500,- zł

- Polski Konopat – 500,- zł

- Głogówko – 500,- zł

- Gruczno – 500,- zł

- Sulnówko – 500,- zł

- Kozłowo – 500,- zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (1 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (14 października 2004, 08:49:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1233