Zarządzenie Nr 700/04

Zarządzenie Nr 700/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 79/21 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż części działki nr 79/21 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego Panu Remigiuszowi Szreiber.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016