Zarządzenie Nr 698/04

Zarządzenie Nr 698/04

Burmistrza Świecia

z dnia 14 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

w Świeciu :

  • w § 18 pkt. 5 otrzymuje następującą treść : “Prowadzenie spraw związanych z prywatyzacją i przekształceniami przedsiębiorstw komunalnych oraz gromadzenie i nadzór nad dokumentacją wszystkich podmiotów gospodarczych, w których Gmina Świecia posiada udziały”.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (26 lipca 2004, 12:33:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1381