Zarządzenie Nr 559/04

Zarządzenie Nr 559/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu przeznaczonego pod nowo projektowane drogi w Sulnowie.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć grunt pod nowo projektowane drogi w Sulnowie od niżej wymienionych właścicieli:

  1. Andrzeja Kwaśniewskiego działka nr 4/2 o pow. 677 m2 , nr 5/2 o pow. 439 m2, nr 6/2 o pow. 532 m2.

  2. Tadeusza i Ewy Żurek działka nr 7/3 o pow. 3020 m2, Nr 9/2 o pow. 2917 m2,

    Nr 9/7 o pow. 5383 m2.

  3. Piotra i Małgorzaty Kaweckich działka nr 16/1 o pow. 1477 m2.

  4. Janusza Szymańskiego działka nr 15/2 o pow. 1091 m2.

  5. Bernadety Andrik działka nr 16/2 o pow. 737 m2, nr 17/7 o pow. 483 m2.

  6. Ryszarda i Heleny Jaworskich działka nr 18/2 o pow. 2711 m2.

  7. Skarbu Państwa działka nr 17/4 o pow. 10 m2.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu dla w/wym. w wysokości 1,50 zł/ m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 08:31:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247