Zarządzenie Nr 469/04

Zarządzenie Nr 469/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 lutego 2004 r.

w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego 10.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 2 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Słowackiego 10.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydz. BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lutego 2004, 09:41:07)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (10 lutego 2004, 11:33:09)
Zmieniono: zmiana podstawy prawnej i nr lokalu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1313