Uchwała nr 34/10Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 grudnia 2010w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zmianami ),

Uchwała nr 34/10
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zmianami ),


Uchwała Nr 34/10 Pobierz (87kB) pdf

Załączniki Pobierz (1678kB) pdf

Budżet w opisie Pobierz (1900kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 11 z dnia 2011-01-21

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2011, 09:58:05)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (13 czerwca 2011, 09:22:50)
Zmieniono: zmieny redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2457