Uchwała nr 292/10Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 lutego 2010w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie na lata 2010 – 2019.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zmianami) , uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 292/10
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 lutego 2010


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie na lata 2010 – 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zmianami) , uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr 292/10 wraz z załącznikiem Pobierz (1549kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 marca 2010, 14:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1900