Uchwała nr 105/19Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 października 2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina ŚwiecieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) , po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 185/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 310/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 105/19
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 października 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) , po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 185/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 310/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:


pobierz (6877kB) pdf

Załącznik Nr 1:
- arkusz 1 pobierz (1556kB) pdf
- arkusz 2 pobierz (2137kB) pdf
- arkusz 3 pobierz (4038kB) pdf
- arkusz 4 pobierz (412kB) pdf
- arkusz 5 pobierz (954kB) pdf
- arkusz 6 pobierz (327kB) pdf
- arkusz 7 pobierz (546kB) pdf
- arkusz 8 pobierz (426kB) pdf
- arkusz 9 pobierz (369kB) pdf
- arkusz 10 pobierz (277kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2019.5926 z dnia 2019-11-08

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 listopada 2019, 10:54:26)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 listopada 2019, 12:36:35)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 76