Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 124/4 i nr 383 położonych we wsi Wielki Konopat (od 21.12.2018 r. do 24.01.2019 r.).
rejestr zmian informacji

zmiany redakcyjne
Data: 2018-12-11 12:02:49
Autor: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej)
zmiany redakcyjne
Data: 2018-12-11 12:01:00
Autor: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej)
zmiany redakcyjne
Data: 2018-12-11 11:46:10
Autor: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej)
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »