Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Oczyszczanie dróg, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-ROŚiGK.271.6.2020
wartość: mniejsza od kwoty 214.000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 031424C w Świeciu na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wodnej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.5.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału zamku krzyżackiego w Świeciu - I etap

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.3.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu. 

zamówienie na:

Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Fiołkowej w Sulnowie

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR - IN.271.2.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu. 

zamówienie na:

Oczyszczanie dróg, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-ROŚiGK.271.1.2020
wartość: mniejsza od kwoty 214.000 euro
termin składania ofert: 13 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejsze oferty. Informacja w załączeniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)