zamówienie na:

Wykonanie nakładek bitumicznych na wydzielonych odcinkach dróg na terenie gminy Świecie

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.24.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu. 
WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA WYDZIELONYCH ODCINKACH DRÓG NA TERENIE GMINY ŚWIECIE
pobierz_ogłoszenie (441kB) pdf

pobierz_SIWZ (450kB) pdf

pobierz Załącznik_nr_1A_formularz_oferty>> (441kB) pdf

pobierz Załącznik_nr_3A_Oświadczenie_wykonawcy>> (243kB) pdf

pobierz Załącznik_Nr_3B_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej>> (163kB) pdf

pobierz_Załącznik_nr_4_wzór_umowy>> (384kB) pdf

pobierz_Załącznik_Nr_5_wykaz_robót_budowlanych>> (97kB) pdf

pobierz_Załącznik_nr_6_wykaz_osób>> (97kB) pdf

pobierz Załącznik_Nr_7_wykaz_sprzętu>> (96kB) pdf

pobierz_Załącznik_Nr_8_Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15, 21 i 22 Pzp (161kB) pdf

pobierz_Załącznik_nr_9_Informacja_o_oddaniu_do_dyspozycji_zasobów_podmiotu_trzeciego (656kB) pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT ( Załącznik nr 2 do SIWZ) ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE POD ADRESEM:
https://swiecie.eu/dokumentyprzetargowe lub przejdź: tutaj

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2020 R.

pobierz_pismo_do_Wykonawców (1771kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ

pobierz Załącznik_nr_1A_formularz_oferty_edytowalny>> (27kB) word

pobierz_Załącznik_nr_3A_Oświadczenie_wykonawcy_edytowalny>> (16kB) word

pobierz Załącznik_Nr_3B_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej_edytowalny>> (15kB) word

pobierz_Załacznik_nr_5_wykaz_robót_budowlanych_edytowalny>> (15kB) word

pobierz_Załącznik_nr_6_wykaz_osób_edytowalny>> (16kB) word

pobierz_Załacznik_nr_7_wykaz_sprzętu_edytowalny>> (14kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_8_Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 21,22 Pzp (14kB) word

pobierz_Załącznik_nr_9_Informacja_o_oddaniu_do_dyspozycji_zasobów_podmiotu_trzeciego_edytowalny>> (17kB) word

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2020 R.

pobierz_do_Wykonawców (643kB) pdf

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

pobierz_informację (389kB) pdf

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

pobierz_informację_o_rozstrzygnięciu (567kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Kruczkowska
Opublikował: Karolina Kruczkowska (2 listopada 2020, 11:17:36)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruczkowska (26 listopada 2020, 13:42:39)
Zmieniono: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454