Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 dla OSP Świecie - Przechowo, gmina Świecie

zamawiający: Ochotniocza Straż Pożarna Świecie-Przechowo, ul. Sportowa 16, 86-100 Świecie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.271.1.2020
wartość: mniejsza od kwoty 214.000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR – IN.271.14.2020.
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  09:00

zamówienie na:

Oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-ROŚiGK.271.11.2020.
wartość: większa od kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2020  09:00

zamówienie na:

Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.271.15.2020.
wartość: większa od kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)