W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 2/24
uchwała nr 2/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.
uchwała nr: 1/24
uchwała nr 1/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.
uchwała nr: 558/24
uchwała nr 558/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świecie porozumienia z Miastem Toruń na powierzenie Izbie Wytrzeźwień w Toruniu udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Świecie
uchwała nr: 557/24
uchwała nr 557/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przedłużenia ulicy Armii Krajowej w Świeciu.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3150
uchwała nr: 556/24
uchwała nr 556/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3149
uchwała nr: 555/24
uchwała nr 555/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
uchwała nr: 554/24
uchwała nr 554/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Świecie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu w związku z inwestycją mieszkaniową w Świeciu przy ul. Wojsk Łączności, na działce geodezyjnej nr 641/5.
uchwała nr: 553/24
uchwała nr 553/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu na realizację zadania pn. „Remont budynku kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
uchwała nr: 552/24
uchwała nr 552/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji Parafii św. Andrzeja Boboli w Świeciu na realizację zadania pn. „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji plebanii Zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu oraz remont rampy podjazdowej” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
uchwała nr: 551/24
uchwała nr 551/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla Gminy Świecie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3148
uchwała nr: 550/24
uchwała nr 550/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
uchwała nr: 549/24
uchwała nr 549/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
uchwała nr: 548/24
uchwała nr 548/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
uchwała nr: 547/24
uchwała nr 547/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2380
uchwała nr: 546/24
uchwała nr 546/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Świecie, wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2379
uchwała nr: 545/24
uchwała nr 545/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Świeciu na przyjęcie środków z Funduszu Spójności na realizację projektu „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia”.
uchwała nr: 544/24
uchwała nr 544/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2024 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2378
uchwała nr: 543/24
uchwała nr 543/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2377
uchwała nr: 542/24
uchwała nr 542/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Wojska Polskiego a punktem widokowym Diabelce w Świeciu
uchwała nr: 541/24
uchwała nr 541/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
uchwała nr: 540/24
uchwała nr 540/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 4 -5 marca 2024 roku.
uchwała nr: 539/24
uchwała nr 539/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielolokalowym wybudowanych w Świeciu przy ul. Wojsk Łączności w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1552
uchwała nr: 538/24
uchwała nr 538/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Świecie do projektu dotyczącego działań adaptacyjnych na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód.
uchwała nr: 537/24
uchwała nr 537/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Świecia.
uchwała nr: 536/24
uchwała nr 536/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gruczna i Sulnowa.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1598