W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 495/23
uchwała nr 495/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 114/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Świecie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu im. Heleny Ratka-Fejtko, oraz nadania statutu.
uchwała nr: 494/23
uchwała nr 494/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sulnówku i Sulnowie przy drodze gminnej 031010C i drodze powiatowej 1259C
uchwała nr: 493/23
uchwała nr 493/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6721
uchwała nr: 492/23
uchwała nr 492/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Świecie do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
uchwała nr: 491/23
uchwała nr 491/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.
uchwała nr: 490/23
uchwała nr 490/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028.
uchwała nr: 489/23
uchwała nr 489/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
uchwała nr: 488/23
uchwała nr 488/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
uchwała nr: 487/23
uchwała nr 487/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie.
uchwała nr: 486/23
uchwała nr 486/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6153
uchwała nr: 485/23
uchwała nr 485/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6152
uchwała nr: 484/23
uchwała nr 484/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
uchwała nr: 483/23
uchwała nr 483/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 114/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu, ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Świecie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu oraz nadania statutu
uchwała nr: 482/23
uchwała nr 482/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
uchwała nr: 481/23
uchwała nr 481/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu
uchwała nr: 480/23
uchwała nr 480/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świecie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2236/2 położona w Świeciu.
uchwała nr: 479/23
uchwała nr 479/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie o zmianie Uchwały Nr 86/95 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 06 kwietnia 1995 r. w sprawie nadania nazwy osiedla i ulic na terenie miasta i gminy Świecie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5560
uchwała nr: 478/23
uchwała nr 478/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5571
uchwała nr: 477/23
uchwała nr 477/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie.
uchwała nr: 476/23
uchwała nr 476/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.(AG-Mar)