W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

189/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 1342/2002 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi  w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Obowiązujący aktualnie tekst jednolity statutu Ośrodka Pomocy Społecznej został przyjęty 28 stycznia 2002 roku. W 2004 roku weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej nakładająca na Ośrodek nowe zadania. Jednostka z tego powodu przeszła reorganizację tak, aby struktury organizacyjne Ośrodka mogły gwarantować fachową, sprawną i rzetelną obsługę interesantów. Tym samym zapisy statutu nie odpowiadają stanowi faktycznemu i istnieje uzasadniona potrzeba ich zmiany. Natomiast bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zmian do statutu jest wprowadzenie nowych zadań dotyczących funkcjonowania kolejnych ośrodków wsparcia takich jak:
-  Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
-  Środowiskowy Dom Samopomocy.
 
Załącznik

Załączniki

Powiadom znajomego