W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

188/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca

uchwala się co następuje:
 

§ 1. 1. Przystąpić do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu zatwierdzonym uchwałą Nr 308/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 9 kwietnia 2001 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2001 r. Nr 48, poz. 1017).
2. Zmiany dotyczą jednostki strukturalnej 1MW w zakresie zwiększenia liczby kondygnacji              z 4 do 5, 4 UZ w zakresie wprowadzenia zapisów dopuszczających zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, usługi oraz teren urządzeń energetyki i 5 MW w zakresie zwiększenia liczby kondygnacji z 4 do 5 i dopuszczenia funkcji usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                    
 Jerzy Wójcik
 
 
 
Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną  w Świeciu został zatwierdzony uchwałą Nr 308/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 9 kwietnia 2001 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego Nr 48, poz. 1017 z dnia  30 lipca 2001 r.
Jednostka strukturalna 1MW w/w planu obecnie umożliwia jedynie realizację zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, z poddaszem użytkowym włącznie.. Jednostka strukturalna 4 UZ jest przeznaczona pod usługi zdrowia – szpital powiatowy natomiast 5 MW pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o wysokości zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych,z poddaszem użytkowym włącznie.
Ponieważ zmiana w/w miejscowego planu zagospodarowania przyczyni się do rozwoju w/w terenów jak również i ich racjonalnego wykorzystania, dlatego uzasadnionym jest podjecie uchwały dotyczącej zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik

Załączniki

Załącznik pdf, 79 kB

Powiadom znajomego