W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

185/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2008 r. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 3341/45, 3341/46 i 3341/47 w miejscowości Sulnówko, Gmina Świecie
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 348/7, 3341/45, 3341/46, 3341/47 oraz części działek nr 3341/42, 3348/13 w miejscowości Sulnówko, Gmina Świecie zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 Jerzy Wójcik 

 
 
Uzasadnienie

W dniu 28 lutego 2008 r. została podjęta Uchwała Nr 125/08 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 3341/45, 3341/46, 3341/47 w miejscowości Sulnówko, Gmina Świecie.
W wyniku przeprowadzonych analiz finansowych, popartych wizjami terenowymi ustalono, że korzystnym w aspekcie techniczno – ekonomicznym byłoby utworzenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego
i chełmińskiego także na działce nr 348/7 i części działek nr 3341/42, 3348/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulnówko, jednostka ewidencyjna Świecie. Obecne ukształtowanie terenu w/w działek ograniczyłoby do niezbędnego minimum przeprowadzenie robót ziemnych, co z kolei ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów inwestycyjnych..
Wobec powyższego uzasadnionym jest podjecie uchwały dotyczącej zmiany obszaru przeznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik nr 1

Załączniki

Powiadom znajomego