W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

184/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondi w Świeciu.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondi w Świeciu zatwierdzonym uchwałą nr 475/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. i opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 2530 z dnia 8 listopada 2002 r.
Zmiany dotyczą § 19 pkt. 1) w/w uchwały w zakresie wprowadzenia braku ograniczenia maksymalnej wysokości dla powstającej zabudowy oraz korekty układu drogowego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                    
 Jerzy Wójcik 
 
Uzasadnienie

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 475/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. i opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 2530 z dnia 8 listopada 2002 r. przeznaczony jest pod funkcję produkcyjną (przemysłową i rzemieślniczą), składową
i usługową.
Zapisy § 19 pkt. 1) w/w planu zagospodarowania przestrzennego ustalają dla zabudowy maksymalną wysokość do 11,0 m .
Ponieważ zainteresowane zainwestowaniem na tym terenie firmy przewidują wznieść zabudowę o wysokości większej niż 11,0 m, zatem by umożliwić im przeprowadzenie stosownego procesu inwestycyjnego należy dokonać zniesienia zapisu związanego z ograniczeniem wysokości zabudowy do 11,0 m.
Możliwość wzniesienia budynków i budowli o nieograniczonej wysokości nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania terenów sąsiednich, gdyż jest to obszar przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, składy i usługi. Ponadto w niedalekim sąsiedztwie znajduje się zakład MONDI, na terenie którego obecnie znajduje się wiele obiektów budowlanych o wysokości kilkudziesięciu a nawet przekraczających granicę 100 m.
Opracowując zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokona się także korekty przebiegu układu drogowego,
Wobec powyższego uzasadnionym jest podjecie uchwały dotyczącej zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 Załącznik

Załączniki

Załącznik pdf, 63 kB

Powiadom znajomego