W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

183/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia do wykonania zadania pod nazwą: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Paderewskiego na odcinku od sklepu Polomarket do skrzyżowania z ulicą Ks. Stanisława Krausego”.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 49 ust. 1 lit. „e” Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2005 r. Nr 106, poz. 1848),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje :


§1. Przyjmuje się do realizacji z budżetu 2008 roku zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Paderewskiego na odcinku od sklepu Polomarket do skrzyżowania z ulicą Ks. Stanisława Krausego”.
 
§2. Szacowany koszt inwestycji wynosi 80.000 zł, natomiast źródło sfinansowania inwestycji, mogą stanowić ponadplanowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Działając na podstawie § 49 ust. 1 lit. „e” Statutu Gminy Świecie ponad 300 mieszkańców Gminy Świecie przedłożyło projekt Uchwały Rady Miejskiej na podstawie której przyjmuje się do wykonania z budżetu 2008 roku zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Paderewskiego na odcinku od sklepu Polomarket do skrzyżowania z ulicą Ks. Stanisława Krausego”. Jednocześnie wskazano, że źródłem sfinansowania tego wydatku może być podwyższenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowane dochody w wysokości 15.000.000 zł po pierwszym półroczu osiągnięto kwotę 7.890.531 zł, co stanowi 52,6%. Z informacji opisowej z wykonania budżetu po I półroczu 2008 roku wynika, iż można się spodziewać, iż dochody te zostaną wykonane w ponadplanowanej wysokości.
Powstanie przedmiotowego chodnika ma  istotne znaczenie dla mieszkańców tej części miasta, w szczególności mieszkańców bloków przy ulicy Paderewskiego oraz Ks. Stanisława Krausego. Brak chodnika w tym miejscu powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa dla osób starszych oraz osób z małymi dziećmi. Wyjście z parkingu przy sklepie Polomarket powoduje bowiem konieczność przekroczenia ulicy Paderewskiego, gdzie mieszkaniec jest narażony na spotkanie z pojazdami z czterech stron, a mianowicie: ze strony parkingu, ze strony osiedla Moniuszki oraz z dwóch kierunków ulicy Paderewskiego. Następnie dochodząc do skrzyżowania z ulicą Ks. Stanisława Krausego występuje konieczność ponownego przekroczenia ulicy Paderewskiego. Dlatego też budowa chodnika jest w pełni uzasadniona. O potrzebie budowy chodnika oraz determinacji mieszkańców niech świadczy dodatkowo ilość podpisów zebranych pod przedmiotowym wnioskiem. 

Powiadom znajomego