W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

176/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo, Gmina Świecie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo, Gmina Świecie zatwierdzonym uchwałą Nr 430/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2002 r. i opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 66, poz. 1373 z dnia 19 czerwca 2002 r.
Zmiany polegają na dopuszczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
 
U Z A S A D N I E N I E

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo, Gmina Świecie przeznaczony jest pod funkcję przemysłową, rzemieślniczą, usługową oraz funkcję składową. Z uwagi na oddalenie powyższego terenu od zwartej zabudowy oraz graniczenie ze ścianą lasu istnieje duże zagrożenie w zakresie kradzieży mienia i bezpieczeństwa powstających zakładów.
Wobec powyższego uzasadnionym jest, aby właściciel zakładu mógł zamieszkać
i sprawować całoroczny nadzór i kontrolę nad obiektami. 

Załącznik

Załączniki

Załącznik pdf, 48 kB

Powiadom znajomego