W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

166/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 37/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. i opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 17 z dnia 5 marca 2003 r. dotyczącego działki Nr 789 położonej przy ul. Miodowej.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Przystąpić do opracowania zmiany planu zagospodarowania przyjętego uchwałą Nr 37/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 17 z dnia 5 marca 2003r. dotyczącego działki 789 położonej przy ul. Miodowej. Zmiana dotyczy likwidacji drogi wewnątrz osiedlowej i wyznaczenia nowej linii zabudowy zgodnie z zakresem zawartym w załączniku Nr 1 i 2.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 Przewodniczący
  Rady Miejskiej
 Jerzy Wójcik
 
 
Uzasadnienie

 

            W związku z opracowaniem miejscowego planu zawartego między ulicami: Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionową zatwierdzonego uchwałą Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006r. i opublikowaną w Dz. U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. powstała na zapleczu działki Nr 789 droga dojazdowa oznaczona symbolem M17KDD, która może także obsłużyć teren działki Nr 789. Wobec tej sytuacji planowanie drogi na działce Nr 789 jest bezcelowe.
Koszt opracowania powyższego planu nie będzie wysoki, więc będzie możliwe sfinansowanie go z tegorocznego budżetu i zasadny wniosek będzie realizowany.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego