W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

150/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie Statutu Sołectwa Dworzysko.
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz., 1591 ze zmian. ) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dworzysko,
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:
 

§ 1. Nadać Statut Sołectwu Dworzysko, w treści załączonej do niniejszej uchwały.    
 
§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej:
Nr 109/91 z dnia 15 marca 1991 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa,
Nr 475/94 z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa,
Nr 72/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Jerzy Wójcik
  
Uzasadnienie
 
 

Statut jednostki pomocniczej jest dokumentem organizacyjno – prawnym, odrębnym od Statutu Gminy i określa zadania i ustrój sołectwa, gospodarkę finansową, organy sołectwa
i kompetencje, tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej.
Projekt statutu został skonsultowany z mieszkańcami sołectwa i zaopiniowany pozytywnie.
Przedstawiony projekt Statutu Sołectwa, w stosunku do wersji do wersji dotychczas obowiązującej, nie zawiera tylko zmian polegających na zastąpieniu słów „Zarząd Miejski” słowem „Burmistrz Świecia”, ale również występują zmiany takie jak kadencyjność sołtysa
i rady sołeckiej jak również kwestie zameldowania.
Nowym rozwiązaniem jest uchwalenie statutu odrębnie dla każdego sołectwa.

Załącznik

Załączniki

Załącznik doc, 61 kB

Powiadom znajomego