W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

141/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeżewo na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.
na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz 2104 z poźn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:
 

§ 1.  Udzielić z budżetu Gminy Świecie jednorazowej pomocy finansowej Gminie Jeżewo na pomoc dla osób poszkodowanych w związku ze zniszczeniami wyrządzonymi przejściem trąby powietrznej we wsi Ciemniki.
 
§ 2. Pomoc finansowa udzielona zostanie z wydatków na pomoc finansową między  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10.000,- zł.
 
§ 3. Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określone zostaną w umowie podpisanej pomiędzy Gminą Świecie a Gminą Jeżewo.
 
§  4.  Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 

Uzasadnienie do Uchwały
Nr 141/08  Rady Miejskiej  w Świeciu
z dnia 24 kwietnia 2008r.

 

W myśl postanowień art. 167 ust.2 ustawy o finansach  publicznych środki z Budżetu przekazuje się na realizację  zadań określonych w odrębnych przepisach a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą. Środki w wysokości 10.000,- zł zostaną przekazane po podpisaniu przez strony umowy określającej warunki i zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej.
We wsi Ciemniki w gminie Jeżewo gwałtowna wichura (trąba powietrzna) uszkodziła osiem budynków, najczęściej są to uszkodzone dachy w związku z czym potrzebna jest każda pomoc rodzinom, które utraciły dach nad głową.
Z racji sąsiedztwa z poszkodowaną Gminą Jeżewo czujemy się zobowiązani do udzielenia tak potrzebnej pomocy finansowej.

Powiadom znajomego