W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

140/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i pkt 15 art. 40 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 z późn. zmianami) ,
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuję:
 

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 70% bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Świecie, zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, których użytkownikami wieczystymi są spółdzielnie mieszkaniowe
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Tracą moc uchwały:
1.      Nr 411/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności na raty.
2.      Nr 379/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowany na cele mieszkalne albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
3.      Nr 388/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 379/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
Uzasadnienie
 

Obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. nowelizacja ustawy z 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) wprowadza istotne zmiany w zasadach udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia.
W zmienionej ustawie szczegółowo uregulowano wysokość bonifikat udzielonych osobom fizycznym oraz możliwość rozłożenia opłat na raty. W art. 4 ust. 7 w/w ustawy przekazano kompetencje Radzie Miejskiej do ustalenia wysokości bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych. Bonifikata dla spółdzielni mieszkaniowych nabywających grunty ustalona została w wysokości 70% od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Powiadom znajomego