W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

139/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się  sprawozdanie  finansowe za  2007r.  samodzielnego  publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejsko-Gminnej  Przychodni w Świeciu obejmujące:
1)  bilans na dzień 31.12.2007r.,
2)  rachunek zysków i strat za 2007r.,
3)  informację dodatkową,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik 
 
  
Uzasadnienie do Uchwały Nr 139/08
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 24 kwietnia 2008r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Natomiast zgodnie z art. 3 punkt 10 ustawy, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego  jednostki. Ponieważ z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie wynika kompetencja  dla Burmistrza Świecia  w tym zakresie, organem właściwym pozostaje Rada Miejska.
Przeto na zasadzie przepisu art. 61. ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.  Nr 14, poz. 89) w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje sam o podziale zysku lub pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, który nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze jego istnienie uzasadnione jest zadaniami, do realizacji których został utworzony.

Załączniki

Załączniki

Załączniki pdf, 278 kB

Powiadom znajomego