W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

138/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.
na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:


§ 1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2007r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu obejmujące:
1)  bilans na dzień 31.12.2007r.,
2)  rachunek zysków i strat za 2007 r.,
3)  informację dodatkową,
           które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 138/08
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 24 kwietnia 2008r.
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r. Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Świeciu.
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Natomiast zgodnie z art. 3 punkt 10 ustawy, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego  jednostki. Ponieważ z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie wynika kompetencja  dla Burmistrza Świecia  w tym zakresie, organem właściwym pozostaje Rada Miejska.
W załączeniu przedstawione jest sprawozdanie finansowe obejmujące bilans zysków
i strat oraz informacja finansowa za 2007 rok.
 
Załączniki

Załączniki

Załączniki pdf, 247 kB

Powiadom znajomego