W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

134/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008.
na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).
status uchwały obowiązująca

uchwala się co następuje:

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2008 zmienioną:
- Uchwałą Nr 127/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008 r.
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000,-zł, plan po zmianach wynosi
         80.025.677,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,-zł, plan po zmianach wynosi
          80.025.677,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik
 
Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Świeciu Nr 134/08
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji
z PFRON-u  i wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z wykonania budżetu.
1.      Wprowadza się do Budżetu otrzymaną od przedsiębiorców z terenu Gminy darowiznę  pieniężną w wysokości 8.000,- zł (rozdz. 75023). Środki te przeznacza się na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa
do samochodów służbowych (rozdz. 75405).
2.      Wprowadza się dotację w wysokości 10.000,- zł (rozdz. 80101) uzyskaną
z PFRON-u. na przedłużenie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na
2 piętro w Szkole Podstawowej Nr 1.
3.      W związku z wprowadzeniem środków z PFRON-u na przedłużenie platformy w SP 1 zmniejsza się o 10.000,- zł środki własne na to zadanie (zabezpieczona była pełna kwota na realizację zakupu inwestycyjnego) i przeznacza się tę kwotę na finansowanie wynagrodzeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych (rozdz. 85295).
      Podpisane zostało porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy o dofinansowaniu 33 miejsc pracy w kwocie 29.937,-zł to jest 60% kosztów. Pozostałą kwotę 20.000,- zł musimy zabezpieczyć ze środków własnych.
4.  Zwiększa się o kolejne 10.000,- zł (rozdz. 85295) plan na prace społecznie użyteczne, żeby w pełni zabezpieczyć realizację porozumienia, przenosząc tę kwotę z planu wydatków na prace publiczne (rozdz. 90095).
5.   Wprowadza się w planie wydatków dotację w kwocie 69.300,-zł (rozdz. 80101) dla Katolickiego Gimnazjum. Zgodnie z ustawą o systemie Oświaty i Uchwałą Rady Miejskiej  zobowiązani jesteśmy przekazać dotację w wysokości  subwencji na jednego ucznia tej szkoły w okresach miesięcznych, przenosząc tę kwotę ze środków zaoszczędzonych we wszystkich jednostkach oświatowych, które pozostały po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
6.  Ponadto dokonuje się zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzając dotację w kwocie 1.500,- zł  (rozdział 90011 § 2320)
za opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Starostwo Powiatowe w Świeciu, w oparciu o porozumienia zawarte
z gminami, zleciło opracowanie tych dokumentów dla wszystkich gmin powiatu oraz dla powiatu. Zarówno Gminny Plan Gospodarki Odpadami, jak i Gminny Program Ochrony Środowiska powinny być aktualizowane nie rzadziej, niż co 4 lata i właśnie w 2008 roku mija okres ich aktualizacji.
      Środki te przenosi się z zadania edukacja ekologiczna i zmniejsza się § 4300. 

       Załączniki

Załączniki

Załączniki doc, 224 kB

Powiadom znajomego